Rozbiórka komina na terenie koksowni Šverma w Ostrawie