Realizując długofalową strategię rozwoju stawiamy na wykonanie zleceń rzetelnie i terminowo z zastosowaniem zoptymalizowanych rozwiązań i naciskiem na przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy celem ochrony osób i mienia w myśl idei przewodniej – niemożliwe to tylko słowo.

 

Bohuslav Mrózek

Informacje o firmie

MROZEK a.s.

Wpis w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział B, wpis 2576

Prezes Zarządu: Bohuslav Mrózek

Prezes Rady Nadzorczej: Ivana Mrózková

REGON: 25904612, NIP: PL5263050699

Strategia firmy

Wszelkie czynności wykonujemy korzystając wyłącznie z własnego potencjału technicznego.

Wszyscy pracownicy szkoleni są regularnie i dla swej branży posiadają wszystkie niezbędne zaświadczenia.

W celu zapewnienia jakościowej i kompleksowej dostawy robót rozbiórkowych jesteśmy w stanie wykonać wszystkie naprawy i adaptacje maszyn oraz samochodów.

Realizujemy złożone procesy technologiczne skupiające się na robotach w ciasnych przestrzeniach obiektów wysokościowych i kominów.

W branży budowlanej realizujemy tzw. budowy pod klucz.

Galeria

Posiadamy certyfikaty

ČSN EN ISO 9001:2009;
ČSN EN ISO 14001:2005;
ČSN EN ISO 45001:2018;
Certyfikat Zarządzania Produkcją.

Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przy pracy. Ochrona środowiska naturalnego przy zastosowaniu przyjaznych dla niego procesów jest sprawą oczywistą.

Certyfikaty

Wyróżnienia firmy