Oferujemy kompleksowe świadczenie robót ziemnych dla małych i dużych inwestycji, od prostych wykopów fundamentów po skomplikowane roboty w zakresie modernizacji i realizacji obiektów budowlanych takich jak:

Hale przemysłowe i centra handlowe
Hale magazynowe i centra logistyczne
Drogi, autostrady, linie kolejowe, lotniska
Wały przeciwpowodziowe i składowiska odpadów

Kompleksowe przygotowanie terenu w zakresie:

  • Wywóz ziemi, wywóz gruzu
  • Wykopy, zagospodarowanie terenu
  • Wykopy pod przyłącza i instalacje
  • Wykopy jamiste i głębokie
  • Nasypy zagęszczane i zbrojone
  • Korpusy nasypu, korytowanie, skarpowanie terenu
  • Rekultywacja terenu i naprawa ekologiczna starych obciążeń środowiska
  • Wymiana, stabilizacja i utwardzanie gruntu
  • Niwelowanie i plantowanie w oparciu o laserowy system wskaźnikowy
  • Roboty ziemne w zakresie realizacji lub modernizacji wewnątrz obiektów budowlanych
Działając na rynku od roku 1989 systematycznie z roku na rok rozwijamy swój potencjał sprzętowo transportowy i powiększamy park maszynowy. Do realizacji robót ziemnych posiadamy różnorodny sprzęt i maszyny budowlane, szeroką gamę środków transportu włącznie z pojazdami do transportu materiałów sypkich i materiałów objętościowych, co w powiązaniu z doświadczeniem naszych pracowników pozwala na podjęcie nawet najbardziej ambitnych zadań. Realizacje projektów wykonywane są profesjonalnie, dokładnie, a co najważniejsze w najkrótszym możliwym czasie.