Szeroki wachlarz naszej działalności obejmuje także realizację sieci inżynieryjnych. Zakres czynności sięga od konsultacji z inwestorem, przez opracowanie projektu, samą realizację budowy, naprawy czy remontu, kończąc na uzgodnieniach z instytucjami państwowymi lub administracji lokalnej, właścicielami przedmiotowych sieci, obiektów i terenów.

Ogólna oferta robót inżynieryjnych obejmuje:

  • magistrale wodociągowe
  • kanalizacje (deszczowe, sanitarne, chemiczne …)
  • systemy odwadniania (dreny)
  • gazociągi
  • ciepłociągi
  • przyłącze elektryczne
  • przeniesienia wszystkich powyższych sieci inżynieryjnych.
Sieci inżynieryjne wykonujemy szybko i skutecznie wraz ze wszystkimi czynnościami powiązanymi, jak np.:
  • roboty ziemne związane z budową czy przenoszeniem sieci inżynieryjnych
  • wytyczenie geodezyjne wykonywanych robót
  • układanie bruku, nawierzchni asfaltowych lub betonowych.
Roboty powyższe wykonujemy w jakimkolwiek zakresie i w maksymalnej pożądanej jakości przy udziale fachowców i pod nadzorem zawodowym naszych techników posiadających wieloletnie doświadczenie w swej branży.