Będąc rozwijającą się i dynamiczną firmą oferujemy klientom usługi i dostawy kompleksowe wraz z czynnościami obejmującymi np. budowę obiektów eksploatacyjnych, zespołów technologicznych, dalej budowę, naprawy i remonty komunikacji i powierzchni manewrowych, roboty ziemne, budowę sieci inżynieryjnych, fundamentów, wznoszenie murów, ostateczne zagospodarowanie terenu itp.

 


Ing. Radim Fojtík – kierownik działu budowlanego, autoryzowany inżynier budowlany

REFERENCJE

  • Instalacja do obróbki wapna palonego służącego do odsiarczania surówki wielkopiecowej TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
  • RG i modernizacja walcowni na terenie BONATRANS GROUP a.s., BONATRANS GROUP a. s.
  • Remont Rynku T.G.Masaryka, Vyškov, Miasto Vyškov
  • Miasteczko Ruchu Drogowego STEELKART Racing Trzyniec – ściana oporowa, boksy garażowe,   ogrodzenia, KARIPER a.s.
  • Senovážné náměstí 3, Praha 1 – rekonstrukcja i rozbudowa, PPH Nové Město s.r.o.
  • Odbudowa dachu KJT, TŽ, a.s.
  • Roboty ziemne i wyburzeniowe – Karireal, Beskydská stavební, a. s.
  • Zintegrowane centrum wyjazdów ratunkowych Třinec, Porr a. s.