Jakožto rostoucí a dynamická firma nabízíme našim klientům komplexní služby a dodávky. Například výstavbu provozních objektů, technologických celků, dále výstavby, opravy a rekonstrukce dopravních a obslužných komunikací, zemní práce, výstavbu inženýrských sítí, základových konstrukcí, zdění, jemné terénní úpravy atd.

 


Ing.Radim Fojtík – vedoucí stavební divize, autorizovaný technik na pozemní stavitelství

Reference:

  • Zařízení pro zpracování podsítného vápna pro odsíření surového Fe, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
  • GO a modernizace válcovny v BONATRANS GROUP a.s.,BONATRANS GROUP a. s.
  • Oprava Masarykova náměstí, Vyškov, Město Vyškov
  • Dopravní hřiště STEELKART Racing Třinec – opěrná stěna, garážové boxy, oplocení,KARIPER a.s.
  • Senovážné náměstí 3, Praha 1 – rekonstrukce a dostavba, PPH Nové Město s.r.o.
  • Obnova střechy KJT, TŽ, a.s.
  • Zemní a bourací práce – Karireal, Beskydská stavební, a. s.
  • Integrované výjezdové centrum Třinec, Porr a. s.