Během své existence jsme provedli velké množství speciálních demolic, které spočívaly v sofistikovaném způsobu odstranění jednotlivých částí poškozených objektů.

Jedná se zejména o částečné demolice nadzemních prostor obývaných objektů, objektů poškozených požárem, živelnou katastrofou nebo demolici těch objektů, kterým hrozí samovolné zřícení a mohou tak ohrozit život nebo majetek v přímém sousedství. Během těchto demolic je použito široké spektrum vlastní mechanizace a jejího přídavného zařízení a v zásadě se při těchto typech demolic využívá kombinace strojních demoličních prací a prací, které jsou prováděny ručně za použití lezeckého vybavení.

Protože tyto demolice považujeme za nejrizikovější, tak k nim přistupujeme vždy po předchozím detailním průzkumu, po vypracování statických posudků, technologických postupů, maximální ochrany bezpečnosti a zdraví našich pracovníků, ale také s velkou pokorou.

Jedná se o natolik úzkoprofilovou činnost, kterou mohou nabídnout jen společnosti, které disponují kvalitním týmem předvýrobní přípravy, speciálními stroji a zejména pak proškolenými pracovníky – a mezi tyto společnosti se, jako jedna z mála společností ve střední Evropě, řadíme.