Během své existence jsme provedli velké množství speciálních demolic, které spočívaly v sofistikovaném způsobu odstranění jednotlivých částí poškozených objektů.

Jedná se především o částečné demolice nadzemních prostor obývaných objektů, objektů poškozených požárem, živelnou katastrofou nebo demolici objektů, kterým hrozí samovolné zřícení a mohou tak ohrozit život nebo majetek v přímém sousedství. Během tohoto typu demolic je využíváno široké spektrum vlastní mechanizace a jejího příslušenství.

Jedná se o velmi specifickou činnost, kterou jsou schopny nabídnout pouze společnosti disponující kvalitním týmem předvýrobní přípravy, speciálním technickým zázemím a zejména pak zkušenými kmenovými zaměstnanci. Naše reference dokazují, že patříme k evropské špičce.