V této oblasti nabízíme kompletní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu – od základů při stavbě rodinných domů až po základy logistických areálů, obchodních center atd.

Kompletní dodávky zahrnují:

  • Kompletní přípravu území
  • Hrubé terénní úpravy
  • Hutněné a vyztužené násypy
  • Násypová tělesa
  • Výkopy jam
  • Hloubkové výkopy
  • Rekultivace území a ekologické likvidace starých zátěží
  • Stabilizaci zemin
Pro tyto práce firma disponuje širokou škálou dopravních prostředků a stavebních strojů včetně vozidel pro velkoobjemový přesun zeminy.