Adres siedziby

Bystřice č. 1361
739 95 Bystřice nad Olší, Czechy

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

 
Zarządzanie spółką

Ing.  Aleš Delong Dyrektor Wykonawczy, Prokurent a.delong@mrozek.cz +420 727 931 450
Jiří Martiniak Dyrektor Handlowy j.martiniak@mrozek.cz +420 602 554 252
Manfred Pindur Dyrektor Techniczny m.pindur@mrozek.cz +420 724 019 436

Sekretariat

Ing.Ivana Turková Asystent Kierownictwa  i.turkova@mrozek.cz +420 606 795 506

Dział Handlu

Ing.  Zbigniew Niemiec Kierownik Działu Handlu z.niemiec@mrozek.cz +420 602 499 271
Bc.  Petr Vojtíšek Przedstawiciel Handlowy p.vojtisek@mrozek.cz +420 602 366 528
Dana Karzel Borská Projekty i wsparcie d.borska@mrozek.cz +420 724 534 614

Dział Produkcji

Ing. Lucie Pilchová Kierownik Przygotowania Produkcji, Kontroling l.pilchova@mrozek.cz +420 602 407 859
Natalie Wrabel Samelová Administracja n.samelova@mrozek.cz +420 558 341 247
Ing.  Anna Niemcová Specjalista ds. Ekologii a.niemcova@mrozek.cz +420 558 341 225

Dział Księgowo - Kadrowy

Ing. Pavlína Ryboňová Główna Księgowa p.rybonova@mrozek.cz +420 558 341 238
Věra Rudzká Specjalista ds. Płatności i rozliczeń v.rudzka@mrozek.cz +420 558 341 239
Gabriela Kojecká Kadrowa – księgowa/ Główna Kadrowa g.kojecka@mrozek.cz +420 558 341 250

Dział Mechanizacji - Logistyki

+
Ondřej Samiec Dyspozytor o.samiec@mrozek.cz +420 724 080 015
Rostislav Mitrenga Dyspozytor r.mitrenga@mrozek.cz +420 724 328 636
Bc. Krystyna Grocholová Administracja k.grocholova@mrozek.cz +420 558 341 224

Formularz kontaktowy

 

W razie pytań skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego