Informacje o podmiotach powiązanych

Bohuslav Mrózek

Wpis w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział A, wpis 14570

Właściciel firmy:Bohuslav Mrózek

REGON: 10600833, NIP: PL5263005612

MROZEK a.s.

Wpis w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział B, wpis 2576

Prezes zarządu: Bohuslav Mrózek

Prezes rady nadzorczej: Ivana Mrózková

REGON: 25904612, NIP: PL5263050699

MROZEK Polska sp. z o.o.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes zarządu: Bohuslav Mrózek

KRS 0000766025

REGON 382334506

NIP 6342948082

MROZEK Polska sp. z o.o. S.K.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes zarządu: Bohuslav Mrózek

KRS 0000780168

REGON 383018010

NIP 6342956101

Mrozek demolition s.r.o.

Wpis w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział C, wpis 38552

Członek zarządu spółki: Bohuslav Mrózek

REGON: 29393485, NIP: CZ29393485

Strategia firmy

Wszelkie czynności wykonujemy korzystając wyłącznie z własnego potencjału technicznego.

Wszyscy pracownicy szkoleni są regularnie i dla swej branży posiadają wszystkie niezbędne zaświadczenia.

W celu zapewnienia jakościowej i kompleksowej dostawy robót rozbiórkowych jesteśmy w stanie wykonać wszystkie naprawy i adaptacje maszyn oraz samochodów.

Realizujemy złożone postępy technologiczne skupiające się na robotach w przestrzeniach ograniczonych budynków wysokościowych i kominów.

W branży budowlanej realizujemy budowy „pod klucz”.

Posiadamy certyfikaty

ČSN EN ISO 9001:2009;
ČSN EN ISO 14001:2005;
ČSN OHSAS 18001:2008;
Certyfikat Zarządzania Produkcją.

Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przy pracy. Ochrona środowiska naturalnego przy zastosowaniu przyjaznych dla niego procesów jest sprawą oczywistą.

Galeria

Certyfikaty