Do širokého spektra našich činností patří i realizace inženýrských sítí. Rozsah činností sahá od konzultace s investorem, zhotovení projektu, přes vlastní výstavbu, opravu či rekonstrukci, až po projednání se státními či obecními institucemi, vlastníky dotčených sítí, objektů nebo prostor.

Do celkové nabídky inženýrských prací zahrnujeme realizaci:

  • Vodovodních řadů
  • Kanalizací (dešťových, splaškových, chemických,…)
  • Odvodňovacích systémů
  • Plynovodů
  • Horkovodů
  • Elektropřípojek
  • Přeložek všech výše uvedených inženýrských sítí
Inženýrské sítě provádíme rychle a efektivně včetně všech návazných činností, jako jsou:
  • Zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí
  • Geodetická zaměření provedených prací
  • Finální pokládky dlažeb, živičných či betonových povrchů
Výše uvedené práce provádíme v jakémkoliv rozsahu a v maximální požadované kvalitě za účasti odborných pracovníků a odborného dohledu našich stavebních techniků, kteří disponují několikaletými zkušenostmi v této oblasti.