Modernizace blokovny I

Demolice Blokovny v TŽ, a.s. - srpen 2017.