INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Do širokého spektra našich činností patří i realizace inženýrských sítí. Rozsah činností sahá od konzultace s investorem, zhotovení projektu, přes vlastní výstavbu, opravu či rekonstrukci, až po projednání se státními či obecními institucemi, vlastníky dotčených sítí, objektů nebo prostor.

Do celkové nabídky inženýrských prací zahrnujeme realizaci:

  • vodovodních řadů;
  • kanalizací (dešťových, splaškových, chemických,…);
  • odvodňovacích systémů;
  • plynovodů;
  • horkovodů;
  • elektropřípojek;
  • přeložek všech výše uvedených inženýrských sítí.

Inženýrské sítě provádíme rychle a efektivně včetně všech návazných činností, jako jsou:

  • zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí;
  • geodetická zaměření provedených prací;
  • finální pokládky dlažeb, živičných či betonových povrchů.

Výše uvedené práce provádíme v jakémkoliv rozsahu a v maximální požadované kvalitě za účasti odborných pracovníků a odborného dohledu našich stavebních techniků, kteří disponují několikaletými zkušenostmi v této oblasti.